top of page

קאדים אבאס

מנהל בריאות ובטיחות

לקאדים יש מעל 17 שנים של ניסיון בניהול בטיחות, יעוץ אבטחה ואכיפת תקנות במספר פרויקטים הנוגעים לבניית בתים וכלי שיט, וכן אתרי אירוח, קמעונאות, וקהילה במספר גבוה של יחידות בניה בדובאי. מומחיותו מבתטאת במודעות לתקנים, הליכי בטיחות, הנחיות, מדיניות, והיכולת לשלבן בהתאם ללוחות הזמנים בסביבות הדורשות בטיחות מוגברת.

bottom of page