top of page

שארג'ה, איחוד האמירויות | הושלם בשנת 2016

פרויקט חידוש והרחבה באוניברסיטה האמריקאית של שחרג'ה סיפק לסטונדטים חוויה אסתטית מודרנית דרך חללים המחולקים לאינטרקציה, קמעונאות ותזונה. הפרויקט כלל תיאטרון צף שנבנה בלב החלל המרכזי של החלל הקהילתי, ובכך הרחיב את שימושיותו של הבניין בלא להגביר את טביעת הרגל שלו.

עוצב על ידי שוואן אחשימי במהלך כהונתו כמנהל הפיתוח של AUS.

חלל קהילתי לסטונדטים

bottom of page