top of page

ג'בל אלי, איחוד האמירויות | קונספט

שפה חדשה נולדה מתפיסת בנייה בה המפתח מבסס את עיצוב החזית של בניין בהסתמך על דרישות השוק. העיצוב כולל מטריצת רשת אנכית ואלמנטים מודולריים הכוללים חללי מחיה, מסחר, בריכות שחייה, אזורי נוחות וגינות קהילתיות. התוצאה היא שפה אייקונית המשלבת תחושה חיה של אקראיות יחד עם יכולת בנייה פרגמטית ויחסי עלות משתלמים.

מגדל המגורים ג'בל אלי

bottom of page