top of page

שארג'ה, איחוד האמירויות

פרסים: הבניין הירוק של השנה – מועצת הבניינים הירוקים של איחוד האמירויות

הפרויקט צמח מבניין משרדים על מנת לכלול פרויקט קיימות למתחם הספורט הצמוד על מנת להוריד את עלות התפעול ב-30%. כך נסללה הדרך לעיצוב כלל בלוק השירות והפנאי, בניין שהציג קירור מגזרי לתוך קמפוס AUS בנוסף לטכנולוגיית קירור צופה פני עתיד שמפחיתה את עלויות המיזוג בקמפוס.

עוצב על ידי שוואן אלחשימי במהלך כהונתו כמנהל פיתוח עבור AUS

מתחם שירות ופנאי אוניברסיטאי

bottom of page